I Am Still Alive: Politics and Everyday Life in Contemporary Drawing, MoMA, New York, 23. mart - 19. septembar 2011

Japanski umetnik On Kawara poslao je 1970.g. seriju telegrama svom holandskom galeristi u kojem je proglasio: "Još uvek sam živ." Jednostavnost poruke, zajedno sa siromašnim materijalom, kreiraju ambivalentni utisak duboke istine izražene u gotovo nematerijalnoj formi. Ova izložba okuplja radove od 1950ih do danas koji ilustruju takve izraze ličnog postojanja u svetu sa odlučno konceptualnim, efemeralnim, čak neprozirnim sredstvima. Prigrlivši formalne jezike koji mogu delovati iznenađujuće ili komplikovano u njihovim konceptualnim taštinama ili idiosinkratskim referencama, umetnici na ovoj izložbi ipak komentarišu - često direktno - stanje sveta oko njih, ističući svoje mesto unutar njega ili jednostavno svedoče o postojanju spoljašnje realnosti pune konflikata, politike i života. Na izložbi se još mogu videti dela sledećih umetnika: Leon Ferrari, Felix Gonzalez-Torres, Marine Hugonnier, Lee Lozano, Mangelos i Robert Morris.
     
 
© Fond Ilija&Mangelos 2017 Site by Argo Network