Umetnički slučaj Ilije Bosilja

Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad
20.09.2007 - 04.10.2007

Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad, 20.09.-04.10.2007. Posle dužeg vremena, nekoliko godina nakon velike retrospektive Ilije Bosilja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, ovom prilikom je publika u Novom Sadu ponovo imala prilike da se susretne sa Ilijinim radom u prostorijama znamenite zgrade Platoneuma, ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti.

Umetnički slučaj Ilije Bosilja, Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad

Umetnički slučaj Ilije Bosilja, Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad

Umetnički slučaj Ilije Bosilja, Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad

Umetnički slučaj Ilije Bosilja, Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad

Umetnički slučaj Ilije Bosilja, Galerija ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad

© Fond Ilija&Mangelos 2017 Site by Argo Network